DABI

Kotwy i gwoździe gruntowe
Budownictwo specjalistyczne
DABI | DABI

KOTWY GRUNTOWE

DABI posiada w swej ofercie wykonywanie kotew gruntowych. Kotew gruntowa jest konstrukcją nośną przenoszącą siły rozciągające na nośną warstwę gruntu.
Kotew gruntowa składa się z głowicy, swobodnego odcinka cięgna i buławy kotwy, która jest zespolona z gruntem poprzez zastosowanie iniekcji.
Kotwy mogą być montowane tymczasowo lub na stałe. Wyróżnia się dwa główne rodzaje kotew gruntowych: linowe i prętowe.
Kotwy gruntowe wykorzystywane są przede wszystkim przy dodatkowym zabezpieczeniu konstrukcji oporowych, przy kotwieniu oczepów zabezpieczających obudowy wykopów szerokoprzestrzennych, przy zabezpieczaniu nasypów, skarp, osuwisk, itp.
DABI wykorzystuje gotowe systemy wszystkich producentów kotew na rynku.


GWOŹDZIE GRUNTOWE

DABI posiada w swej ofercie wykonywanie gwoździowania. Przy wykonywaniu gwoździ gruntowych wykorzystuje się takie same materiały jak przy wykonywaniu mikropali.
Gwoździe gruntowe przenoszą obciążenia rozciągające i ścinające.
Proces gwoździowania obejmuje:
  • wiercenie i iniektowanie gotowych systemowych żerdzi
  • wykonanie zewnętrznej warstwy zabezpieczającej (natryskowe betonowanie, specjalistyczne siatki zabezpieczające, prefabrykaty, geosyntetyki)
Gwoździe gruntowe znajdują zastosowanie przy zabezpieczaniu osuwisk, skarp i zboczy oraz przy tunelowaniu.

W celu uzyskania szerszej informacji na temat oferty firmy DABI prosimy o kontakt z działem przygotowania i realizacji produkcji.

DABI
BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE
+48 32 214 06 13
+48 32 214 62 81

Jak do nas dojechać

DZIAŁ PRZYGOTOWANIA
I REALIZACJI PRODUKCJI


Krzysztof Budny
+48 605 400 110

Paweł Szkotak
+48 781 900 939