DABI

Przesłony przeciwfiltracyjne
Budownictwo specjalistyczne
DABI | DABI

ZZnaczącą dziedziną działalności przedsiębiorstwa DABI jest wykonywanie przesłon / przegród przeciwfiltracyjnych i ścian wodoszczelnych o szerokim zakresie zastosowania.


Przegrody przeciwfiltracyjne wykonujemy:
Do wykonywania przesłon / przegród wodoszczelnych mają swe zastosowanie mieszanki bentonitowo – cementowe renomowanych firm (aprobowane przez Instytut Technologiczno – Przyrodniczy w Falentach), jak również same bentonity, których skład charakteryzuje się minimalną przepuszczalnością.
Bentonit jest to ił zawierający głównie montmorylonit lub podobne minerały. Należy rozróżniać bentonit wapniowy, naturalny bentonit sodowy i bentonit aktywowany, który jest bentonitem sodowym otrzymywanym przez wymianę jonów z naturalnego bentonitu wapniowego.
Proporcje gotowych mieszanek bentonitowo – cementowych dobierane są według panujących warunków geologicznych, by precyzyjnie zabezpieczyć i odciąć filtrację wód gruntowych.
Zawiesinę bentonitowo - cementową o płynnej konsystencji umieszcza się w rdzeniu drążonej przesłony, gdzie twardnieje poprawiając i doszczelniając strukturę gruntu.

DABI wykonuje przesłony / przegrody wodoszczelne:
  • do zamknięcia lub ograniczenia filtracji wody w obrębie i pod budowlami hydrotechnicznymi tj. wały przeciwpowodziowe, zapory, zbiorniki retencyjne [w korpusie lub w podstawie nasypu),
  • przy zabezpieczeniu suchych wykopów szerokoprzestrzennych umożliwiających wykonywanie robót fundamentowych w głębokim wykopie w tradycyjny sposób,
  • przy zabezpieczeniu składowisk odpadów przed przenikaniem do gruntu niebezpiecznych toksyn oraz do całkowitej izolacji skażonych gruntów,
  • w zależności od potrzeb inwestora, na obiektach, gdzie jest to wymagane i istnieje potrzeba izolacji przepływu wód gruntowych.

W celu uzyskania szerszej informacji na temat oferty firmy DABI prosimy o kontakt z działem przygotowania i realizacji produkcji.

DABI
BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE
+48 32 214 06 13
+48 32 214 62 81

Jak do nas dojechać

DZIAŁ PRZYGOTOWANIA
I REALIZACJI PRODUKCJI


Krzysztof Budny
+48 605 400 110

Paweł Szkotak
+48 781 900 939