DABI

Kontakt
Budownictwo specjalistyczne
DABI | DABI
DABI
DABI SM BUDNY SP. Z O.O. SP. K.
ul. Romualda Traugutta 352
43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie
NIP: 6520009654
REGON: 271296364
+48 32 214 06 13
+48 32 214 62 81

Jak do nas dojechać

DZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PRODUKCJI

Krzysztof Budny
+48 605 400 110

Paweł Szkotak
+48 781 900 939

WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ

DZIAŁ UMÓW I MARKETINGU

KSIĘGOWOŚĆ

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000544352.

Formularz

Wyślij e-mail

Ochrona danych osobowych

Realizując obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych informuję, że:
 1. Administratorem Danych Osobowych jest DABI SM BUDNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Romualda Traugutta 352 tel. 32 214 06 13, email: biuro@dabi.eu
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda.
 3. Twoje dane przetwarzamy w celu udzielenia informacji lub odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym dostępnym na naszej stronie internetowej.
 4. Twoje dane w możemy przekazać podmiotom współpracującym (takim, jak np. IT, podwykonawcy, partnerzy).
 5. Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG).
 6. Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane, to znaczy do czasu udzielenia odpowiedzi lub rozwiązania sprawy związanej z zadanym pytaniem tj. maksymalnie przez okres 2 lat. Po tym okresie dane zostaną usunięte.
 7. Masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, a także możesz zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie.
 8. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do Twoich danych.
 9. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością kontaktowania się z Tobą w celu udzielenia stosownych informacji lub odpowiedzi na pytanie objętych treścią wysłanego przez Ciebie zapytania.
 11. Możesz wycofać udzieloną zgodę, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed jej cofnięciem.